oči, spojené kosti, sval, čerstvě vytržené zuby

oči, spojené kosti, sval, čerstvě vytržené zuby

Kontakt

3. D

ZŠ Mikulova
Mikulova 1594/4,
Praha 4 -Chodov
14900

třídní učitelka: Mgr. Ladislava Vachatová