Učivo 15. - 19.10.2012

ČJ - opakování : párové souhlásky

       (str.28,30,31)

      Čteme : Děti z Bullerbynu - 6. kapitolu

      Psaní : Písanka str.6

 

M - násobení a dělení - procvičování : uč str 27 - 29

PRV - Bezpečnost při pobytu v přírodě - str. 18 - 19

         Přírodniny a lidské výtvory - uč. str. 20,21

                                                 PS 5A


Kontakt

3. D

ZŠ Mikulova
Mikulova 1594/4,
Praha 4 -Chodov
14900

třídní učitelka: Mgr. Ladislava Vachatová